Các công trình đã thi công

Karaoke Kenzo Bắc Ninh

Karaoke Kenzo Bắc Ninh

Công trình Karaoke Kenzo Bắc Ninh Địa điểm Số 1 Ngô Tất Tố - Phường Ninh Xá - TP. Bắc Ninh
 
 
Karaoke Dốc Quán - Tân Lạc

Karaoke Dốc Quán - Tân Lạc

Công trình Karaoke Dốc Quán - Tân Lạc Địa điểm AH 13, Tân Lạc, Tp. Hòa Bình
 
 
Công trình Karaoke Rose (Phúc Thanh thi công)

Công trình Karaoke Rose (Phúc Thanh thi công)

Công trình Karaoke Rose Địa điểm Khu lấn biển Rạch Giá – Kiên Giang
 
 
Công trình Karaoke Sun Rise (Phúc Thanh thi công)

Công trình Karaoke Sun Rise (Phúc Thanh thi công)

Công trình Karaoke Sun Rise Địa điểm Thị trấn Eatling – Huyện Cư Jut – tỉnh Daknong
 
 
Công trình Karaoke Mountain (Phúc Thanh thi công)

Công trình Karaoke Mountain (Phúc Thanh thi công)

  Công trình Karaoke Mountain Địa điểm Nha Trang
 
 
Công trình karaoke Họa Mi 4 (Phúc Thanh thi công)

Công trình karaoke Họa Mi 4 (Phúc Thanh thi công)

Công trình Karaoke Họa Mi 4 Địa điểm Bình Dương
 
 

Trang 1/2

hotline