Ca sỹ Hồ Trung Dũng sử dụng Micro đứng Lingrui trong Chào 2016 trên VTV

Clip ca sỹ Hồ Trung Dũng sử dụng Micro đứng Lingrui trong chương trình CHÀO 2016 trên VTV. Minh Phong Audio hân hạnh là nhà phân phối độc quyền thương hiệu LingRui tại Miền Bắc.

hotline